De IJsselkliniek is een initiatief van de KNO-artsen van het IJsselland ziekenhuis. 
 Samen met het IJsselland ziekenhuis wordt zorg verleend rondom 2
 thema’s.
 Dit zijn slechthorendheid en stem/spraak problemen met eventueel slikstoornissen.
 Er wordt gewerkt met het one stop shop principe, waarbij tijdens een consult op een 
 gemoedelijke wijze, met duidelijke protocollen, zorg op maat wordt geleverd.

 

SLECHTHORENDHEID
Ten aanzien van de gehoorproblemen is een samenwerking aangegaan met een hoortoestelverstrekker, om de zorg efficiënter en voor de patiënt plezieriger te maken.
STEM/SPRAAKPROBLEMEN
SLIKSTOORNISSEN
Het aantal patiënten met stem/spraakproblemen en slikstoornissen is niet erg groot in de dagelijkse KNO-praktijk, maar vergt veel tijd en expertise.