Header

Een clientenraad is het, door de zorgaanbieder, ingestelde orgaan dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt. De IJsselkliniek is sedert 2011 aangesloten bij de clientenraad van het IJsselland ziekenhuis.

De cliëntenraad van IJsselkliniek

De cliëntenraad van IJsselkliniek bestaat uit vrijwilligers die de zorg een warm hart toedragen en proberen de belangen van de cliënten van IJsselkliniek zo goed mogelijk te behartigen. De cliëntenraad bestaat uit leden die allen woonachtig zijn in de regio van IJsselkliniek en zodoende op de hoogte zijn van wat er in de regio speelt. De leden hebben evenals de cliënten van IJsselkliniek een verschillende achtergrond die hen helpt om de verschillende onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Door zowel interne als externe contacten raakt de cliëntenraad geïnformeerd. Tevens heeft zij de mogelijkheid om gebruik te maken van informatiebronnen zoals de uitkomsten van diverse enquêtes, registraties van de klachtencommissie, cliënten, personeel en belangenverenigingen. Vanuit deze groepen vangt de cliëntenraad signalen op over verbeterpunten of tekortkomingen met betrekking tot de dienstverlening van de zorgaanbieder IJsselkliniek. Deze signalen zal de cliëntenraad voorleggen aan het dagelijks bestuur van IJsselkliniek zodat aan oplossingen en verbeteringen gewerkt kan gaan worden door de zorgaanbieder.

Bereikbaarheid cliëntenraad

U kunt bij de cliëntenraad terecht met vragen of opmerkingen, zowel negatief als positief, over zaken waar u niet mee bij de hulpverlening terecht kunt.  De raad is echter uitdrukkelijk geen klachten- of vertrouwenscommissie. De cliëntenraad is te bereiken via het emailadres: info@ijsselkliniek.nl